Nasi Guru

Linia Mistrzów

Kriya Yoga jest darem przekazywanym przez nauczyciela uczniowi poprzez nieprzerwaną linię urzeczywistnionych mistrzów, stulecie po stuleciu. Nie przyćmione upływem czasu, błogosławieństwa linii płyną nieustannie do wszystkich, którzy praktykują z miłością i szczerością – w równym stopniu do nowego wtajemniczonego, jak i do wieloletniego i zaawansowanego ucznia.