Swami Samarpanananda Giri

Przed złożeniem ślubów monastycznych Swami Samarpanananda był znany jako Suresh Chandra Mishra. Swamiji  jest byłym profesorem nauk politycznych, który był popularny i szanowany zarówno wśród swoich uczniów, jak i rówieśników w wielu szkołach i college'ach w Odisha. Jego unikalny sposób nauczania i doskonała znajomość tematu zadziwiały wiele umysłów podczas jego kadencji pracy. Jako profesor był poszukiwany jako doraźny mówca; do dziś zadziwia słuchaczy swoją czystą inteligencją. Od wczesnego dzieciństwa był brahmachari (brachmachari - prowadzenie surowego i zdyscyplinowanego życia). Dopiero po wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec rodziny – matki, ojca, braci i sióstr – rozpoczął życie monastyczne.


Swamijii spotkał swojego ukochanego Gurudewa Paramahamsę Hariharanandaji w 1982 roku, a następnie został inicjowany w Kriya Yogę. Praktykował Kriya Yogę ze świadomością i ścisłą dyscypliną, zasadami, które stosował przez swoje całe życie. Jednak to jego głębokie pragnienie wyrzeczenia i pragnienie służenia społeczeństwu, zwłaszcza młodzieży, przywiodły go do Hariharananda Gurukulam w Balighai, niedaleko Puri w Odisha. W 2004 roku został inicjowany w życie zakonne przez Jego Świątobliwość Paramahamsę Prajnananandaji  i otrzymał imię Swami Samarpanananda Giri. Jak sama nazwa wskazuje, całe swoje życie poświęcił prowadzeniu innych na ścieżce duchowego oświecenia. Dlatego wielokrotnie przemierzał Indie wzdłuż i wszerz, głosząc przesłanie swoich mistrzów oraz koordynując i prowadząc programy Kriya Yogi w Indiach i za granicą. Mocno wierzy w drogę miłości i oddania, prawdomówności i uczciwości oraz miłości do matki, ojczyzny i ludzkości.


Swamiji obecnie przebywa w Hariharananda Gurukulam jako wiceprezydent Misji Prajnana. Wcześniej, w latach 2006-2011, pełnił funkcję sekretarza Misji Prajnana, a także był wiceprezesem Misji Hariharananda Kriya Yoga w Sambalpur. Dodatkowo jest aktywnie związany z zarządem Yuktashram w Bhisindipur i Hariharananda Balashram w Arua. Swami Samarpanananda często podróżuje po całym świecie, odwiedzając Europę, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Australię, Nową Zelandię, Malezję, Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także inne kraje, prowadząc i asystując uczniom Kriya Yogi, inspirując wszystkich poszukiwaczy do podążania ścieżką medytacji i miłości.