Aszramy i Centra

Kriya Yoga International jest podzielona na regiony: Afryka, Azja, Europa, Ameryka Północna, Oceania i Ameryka Południowa. Każdy region posiada siedzibę główną oraz kilka aśramów i ośrodków, które służą potrzebom praktykujących.