Działalność charytatywna

Służba duchowa i miłość w działaniu

Utrzymując rozwój duchowy jako główny cel, nasz ukochany Gurudew Paramahamsa Hariharananda spędził całe swoje życie dla polepszenia ludzkości. Żył zgodnie z maksymą:

‘Nakarm głodnych, ucz uczniów, opiekuj się chorymi i dawaj pociechę strapionym.'

Przez całe swoje życie Paramahamsa Hariharananda służył wielu ludziom, indywidualnie jak i zbiorowo. Podczas pobytu w Karar Ashram w Puri otworzył charytatywną przychodnię homeopatyczną, aby leczyć studentów i osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Przygarnął wiele biednych dzieci i sierot, zapewniając im schronienie w aszramie w Puri i zapewniając im edukację. Widząc nędzę i cierpienie wielu biednych, starych, owdowiałych kobiet, pomógł założyć aszram dla tych kobiet, z zapleczem chałupniczym, które zapewniało im nie tylko zatrudnienie, ale także dobrą, bezpieczną i zdrową atmosferę, w której mogły godnie żyć.

Celem organizacji Kriya Yoga International jest świadczenie usług charytatywnych dla cierpiących grup społecznych, promowanie poczucia braterstwa wśród ludzi niezależnie od kasty, klasy, narodowości, religii i płci oraz promowanie jedności i integralności w społeczeństwie i narodzie. Miłość pozwala nam wkroczyć poza rozbieżności i różnice i wejść na drogę humanizmu i pokory , która prowadzi do królestwa boskości.

Hand in Hand

https://handinhand.at/home/

Hand in Hand, organizacja non-profit, została założona przez grupę duchowo zorientowanych ludzi w 2000 roku w Wiedniu w Austrii, aby nieść pomoc humanitarną w stanie Orisaa po zniszczeniach spowodowanych przez cyklon w 1999 roku, suszę i głód w 2000 r. i poważną powódź w 2001 r. Od tego czasu pola działania Hand in Hand rozszerzyły się o edukację szkolną, szkolenia zawodowe, usługi socjalne i opiekę zdrowotną w najbiedniejszych regionach Indii, a także badania lekarskie, dzieci, młodzież i programy pomocy rodzinnej wraz z opieką nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi ruchowo.

Aktywna rola organizacji w zapewnianiu wsparcia na cele charytatywne doprowadziła do utworzenia w 2001 r. siostrzanej organizacji w USA, Hand in Hand USA. Hand in Hand (Europa i USA) nadal wspiera te projekty poprzez hojne darowizny i sponsorowanie swoich projektów takie jak inicjatywa „Sponsoruj dziecko” w Hariharananda Balashram.

Założyciele Hand in Hand pochodzili z różnych środowisk, ale łączyła ich wspólna więź miłości i radości w medytacji. Różnili się rasą, narodowością, przekonaniami religijnymi, wykształceniem zawodowym, statusem ekonomicznym i wiekiem, ale zazwyczaj łączyło ich pragnienie bezinteresownej pomocy tym, którzy mieli mniej szczęścia.

Celem Hand in Hand jest udzielanie wsparcia finansowego innym organizacjom charytatywnym realizującym projekty pomocy humanitarnej ukierunkowane na edukację, szkolenia zawodowe, opiekę społeczną i zdrowotną, a także badania lekarskie, programy pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie oraz opiekę nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Pierwszym przedsięwzięciem Hand in Hand była odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie na pomoc humanitarną w Orisie w Indiach, spowodowane przez cyklon w 1999 roku, suszę i głód w 2000 roku oraz katastrofalne powodzie w 2001 roku. Hand in Hand wspierał pomoc humanitarną prowadzoną przez Prajnana Mission w następstwie tych katastrof.

Niestrudzone wysiłki wielu oddanych wolontariuszy z organizacji takich jak Prajnana Mission, w połączeniu z waszym hojnym wsparciem, pozwalają nam bezinteresownie służyć ubogim i pokrzywdzonym ręka w rękę.

Zdrowie to bogactwo: Charytatywne Ośrodki Zdrowia Hariharanandy

Paramahamsa Prajnanananda odwiedził zniszczone cyklonem obszary Orisy w 1999 roku i zobaczył tysiące ludzi z różnymi chorobami, pozbawionych nawet najbardziej podstawowej opieki medycznej. Zgodnie z celem Paramahamsy Hariharanandy, jakim jest służenie chorym, wiele ośrodków zdrowia zostało założonych w Indiach, począwszy od 1999 roku, za pośrednictwem Prajnana Mission https://www.prajnanamission.org/. Ośrodki te oferują bezpłatne usługi medyczne i opiekę dla osób potrzebujących na obszarach wiejskich, gdzie nie ma dogodnych placówek medycznych.

Ośrodki założono w Balighai i Cuttack w 1999 roku. W 2003 roku w Bhisindipur uruchomiono bezpłatną klinikę homeopatii, a w 2002 i 2003 roku w Panarhat i w wiosce rybackiej Penthakata, Puri założono ośrodki zdrowia. Ośrodki zdrowia zapewniają bezpłatną opiekę medyczną, stomatologiczną i laboratoryjno-patologiczną, a także dystrybucję bezpłatnych leków.

Oprócz tych ośrodków zdrowia, mobilna jednostka medyczna i dentystyczna co roku podróżuje do odległych wiejskich obszarów Orisy w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić kontrole stanu zdrowia, obozy promocji zdrowia, obozy promocji świadomości dentystycznej, obozy podnoszące świadomość zdrowotną, obozy uświadamiające społecznie oraz dystrybucję bezpłatnych leków.

Ośrodki zdrowia świadczą usługi i przekazują leki dla ponad 60 000 osób rocznie, a liczba ta stale rośnie. Hand In Hand USA i Hand In Hand Europe finansują ośrodki opieki zdrowotnej w Balighai, Jagatpur, Yukthashram, Panarhat oraz odległych wiejskich częściach Orisy i Zachodniego Bengalu, a ich ciągłe wsparcie pomaga uczynić te działania możliwymi.

Działania edukacyjne: The Gift of Knowledge

Edukacja może zmienić umysły i życie. W związku z tym – ponownie zainspirowane pionierską pracą Paramahamsy Hariharanandaji – Międzynarodowe Organizacje Kriya Yogi pracują nad tworzeniem instytucji edukacyjnych, które pomogą wykorzenić analfabetyzm w społeczeństwie, zaszczepić ducha nieustraszoności i oddania wśród mężczyzn i kobiet oraz szkolić i inspirować ich do pracy na rzecz moralnego i duchowego wzrostu innych.

Na przykład Yukteshwar Vidyayatan został założony po zbudowaniu pięknego, odosobnionego aszramu Yuktashram do medytacji i praktyki duchowej w wiosce Bhisindipur, kiedy Paramahamsa Hariharananda zauważył potrzebę stworzenia szkoły dla zubożałych dzieci, które inaczej musiałyby pokonywać kilometry, aby dotrzeć do najbliższej szkoły . W 1973 roku zorganizował budowę szkoły i wypłacał nauczycielom pensje przez ponad dziesięć lat, do czasu, aż rząd oficjalnie uznał szkołę i zaczął płacić nauczycielom. Szkoła ma cztery klasy od klasy piątej do ósmej i co roku zapisuje się ponad 160 dzieci. Przez lata setki dzieci wykształciło się, a ich życie wzbogaciło się w wyniku tego dzieła miłości.

W 1999 r. Orisa, stan na wschodnim wybrzeżu Indii, doświadczył najgorszego cyklonu w historii, który spustoszył ten obszar. Tysiące ludzi zginęło, a wiele wiosek zostało zmytych, pozostawiając niezliczonych ludzi bez dachu nad głową. Gospodarka tego rolniczego regionu została zrujnowana. Według UNICEF, ponad 3,3 miliona dzieci zostało dotkniętych tym kataklizmem, a około 48 000 osób zmarło. Następstwa zniszczeń dały się odczuć jeszcze wiele lat później, gdy wiele dzieci zostało osieroconych i/lub żyły w skrajnym ubóstwie, pozbawione edukacji.

Starając się zapewnić zdrowie i edukację tych dzieci, Prajnana Mission, przy wsparciu finansowym Hand in Hand, założyła Hariharananda Balashram, dom i szkołę dla biednych i potrzebujących dzieci z Odishy. Balashram jest angielską szkołą średnią i prowadzi zajęcia w językach hindi, orija i sanskrycie, zajęcia techniczne, trening umiejętności życiowych i nauki świętych pism. Program nauczania jest zgodny ze standardami Central Board Secondary Education (CBSE). Jej misją jest zapewnienie solidnych podstaw na przyszłość ubogim i upośledzonym społecznie dzieciom, niezależnie od kasty, religii czy płci. Balashram rozciąga się na obszarze dwunastu akrów w wiosce Pattamundai i posiada udogodnienia, które zaspokajają potrzeby edukacyjne, fizyczne, społeczne i emocjonalne dzieci. Znajdują się tam pokoje do nauki, biblioteka, sale sportowe, place zabaw i wiele innych, które ułatwiają ich wszechstronny rozwój. Co roku przyjmowanych jest czterdzieści dzieci w wieku przedszkolnym.

Spreading Knowledge Through Libraries

Our organisations work hard to establish libraries and/or undertake publication of books, journals and other periodicals that help in widening the mental, intellectual and spiritual horizon of the readers. These include:

Hariharananda Library at Prajnana Mission headquarters in Jagatpur was established in 1996 and offers a voluminous book collection of over 5,500 books covering a wide range of subject areas such as Philosophy, Psychology, History, Literature and Social Science and includes rare and special books on scriptures and related topics. Books were collected and donated over the past 25 years by the monks in residence.

Prajnana Library at M.N. High School in Pattamundai, Orissa, was established in 1999. With financial support from Hand in Hand, the Library was purposely built and provides the necessary books and other materials to advance the learning of the students. The library houses over 400 books – over a third of these are textbooks. Used by over 670 students, Prajnana library has proven to be a significant resource at the school.

Hariharananda Memorial Library located at Gopinath College, in Balighai, near the famous Konark Sun Temple, is a study facility for the local students. In 2003, a single storey building was constructed, in honor of Paramahamsa Hariharananda, to house the college library. The library provides a quiet place where students can dedicate themselves to their studies, an opportunity seldom available at home. Books have also been donated and the library houses over 2000 books, including some textbooks. The college has 192 students studying Arts and Sciences at an intermediate level and over 150 students use the library on a daily basis. The project cost was financed by Prajnana Mission and was financed by Prajnana Mission in collaboration with Hand in Hand.

Shriyukteshwar Library at Hariharananda Gurukulam in Balighai was constructed in 2004 and carries a wide selection of scriptural teachings in Sanskrit, English, Hindi, Bengali and Oriya languages. The library is fully equipped with up-to-date audio and video facilities and 25 people can sit and study in the library at any one time.

Our organisations also seek to organize cultural activities, conferences and public meetings to impart practical lessons on Kriya Yoga and scriptures for the mental and moral benefit of people in general. Monks and brahmacharis visit schools and colleges giving discourses on value-based education, teaching meditation, the significance of meditation and prayer, and so forth.

Pomoc w przypadku klęsk żywiołowych

Międzynarodowe Organizacje Kriya są gotowe i zdolne do udzielania pomocy i zaopatrzenia w nagłych wypadkach w czasie klęsk żywiołowych lub innych sytuacji kryzysowych. Prajnana Mission pomaga ofiarom kataklizmów w Indiach i okolicznych terenach z największą wydajnością. Organizacje na Zachodzie zapewniają wsparcie, kiedy tylko jest to możliwe.

Cyklony

W czasie cyklonu w 1999 roku w stanie Orisa aszramy w Jagatpur i Balighai zapewniły opiekę medyczną i lekarstwa prawie 10 000 ludziom, a także zaopatrzenie, żywność i schronienie dla wielu bezdomnych. Wsparcie finansowe i niezbędne zaopatrzenie otrzymały one od organizacji Kriya na całym świecie.

Powodzie

Aby ulżyć cierpieniom ludzi i zapewnić schronienie tym, którzy stracili domy podczas cyklonu w 1999 r., suszy i głodu w 2000 r. oraz poważnej powodzi w 2001 r., Prajnana Mission wybudowała dwadzieścia stałych domów na wybranych obszarach dystryktu Kendrapara w Orisie . We wsiach Manikpatna i Tanupar powodzie spowodowały poważne zniszczenia. Dotarcie do tych odległych wiosek było prawie niemożliwe, dlatego materiał budowlany trzeba było dostarczyć tradycyjną metodą koszy ładowanych na głowę. W Manikapatna zbudowano dwanaście solidnych żelbetowych domów, które mogły pomieścić dwanaście rodzin, a osiem domów w Tanupur dla ośmiu rodzin

Odpowiadając na niszczycielskie powodzie w latach 2001, 2003 i 2008, Prajnana Mission wyciągnęła pomocną dłoń, dostarczając natychmiast podstawowe materiały pomocowe najbardziej dotkniętym obszarom i rejonom w całej Orisie. Wolontariusze Prajnana Mission, z pełnym wsparciem miejscowej ludności, byli w stanie przeprowadzić akcję pomocy na nisko położonych obszarach dotkniętych powodzią. Najpierw zidentyfikowano najbardziej zdewastowane wsie. Następnie, przy współpracy przedstawicieli samorządu lokalnego i doświadczonych wójtów, Prajnana Mission mogła służyć głodnym i bezbronnym ludziom.

Huragany

Na Zachodzie w 2004 i 2017 r. zorganizowano akcje humanitarne na Florydzie w USA , w wyniku których bardzo potrzebne zaopatrzenie, żywność, woda i pomoc finansowa zostały dostarczone osobom, które zostały poważnie poszkodowane..

Trzęsienia ziemi i tsunami

W 2004 roku masywne trzęsienie ziemi w Indiach i innych krajach azjatyckich, a następnie tsunami na Oceanie Indyjskim, zdewastowało wiele obszarów przybrzeżnych w Indiach. W odpowiedzi na tę katastrofalną klęskę żywiołową Prajnana Mission szybko zmobilizowała się, aby przekazać znaczne fundusze na wsparcie wielu inicjatyw pomocowych.