Swami Nityapremananda Giri

Pramod Kumar Behera urodził się w 1970 roku we wsi Hemantpatana w okręgu Nayagrath w stanie Orissa w Indiach. Wychowywał się w opiekuńczej atmosferze pracowitych i pobożnych rodziców, co zapewniło mu silny moralny charakter i mocny duchowy fundament, na którym mógł budować swoje życie. Jako młodego chłopca, jego rodzice nauczyli go znaczenia robienia najlepszego użytku z czasu i nauczyli wszystkich potrzebnych umiejętności aby stać się szczęśliwym, skutecznym i produktywnym członkiem społeczności. Te proste lekcje wywarły na nim głębokie wrażenie i dzięki wieloletniej praktyce zrozumiał ich mądrość.


Podczas studiów  zetknął się z  Shri Triloki Dash (obecnie znanym jako Paramahamsa Prajnanananda), który w tamtym czasie był wykładowcą ekonomii w szkole, do której uczęszczał Pramod. Nie wiedział jeszcze o tym, jaki wpływ na jego życie będzie miało to historyczne spotkanie.


Po uzyskaniu tytułu magistra z języku Orija, rozpoczął szkołę prawniczą. Będąc pod głębokim wpływem Matki Teresy, pragnieniem Pramoda było służenie chorym, którzy zostali dotknięci trądem. Mając nadzieję, że uzbiera fundusze na ten szlachetny cel, spotkał się z Paramahamsą Prajnananandą w aszramie Jagatpur. Był to decydujący punkt zwrotny w jego życiu. Zamiast wrócić do świata aby służyć małemu aspektowi ludzkości, zdecydował się pozostać w aszramie aby dedykować swoje życie służbie całej ludzkości. Pramod przyjął od swojego mistrza inicjację w Kriya Yogę w lutym 2000 roku. Następnie w lutym 2004 roku został inicjowany w  naishtika brahmacharya i otrzymał imię Brahmaczari Nityananda, co oznacza „stała błogość”.


Pięć lat później, w pomyślne Shivaratri (23 lutego 2009 roku), został inicjowany w życie zakonne i otrzymał imię  Swami Nityapremanandaji, co oznacza „ten który jest pogrążony jest  w błogości wiecznej miłości”. Aktualnie służy swojemu mistrzowi pracując w dziale wydawnictw Kriya Yogi, tłumacząc angielskie prace na język Orija i opracowując artykuły dla Tarane Nauka (magazyn kwartalny w języku Orija). Swami Nityapremananda Giri podróżuje także do wielu różnych ośrodków prowadząc medytacje i programy Kriya Yogi.