Kriya Yoga

Nauka oddechu i droga do wolności

Kriya Yoga to prosta, ale niezwykle potężna technika medytacyjna – szybka droga do wyższych stanów świadomości i zmiany życia poprzez rozwijanie umysłu, ciała, intelektu i świadomości duszy.

Kriya Yoga jest niesekciarska, nie wymaga bolesnych wyrzeczeń i odpowiada świeckim praktykującym, zaangażowanym we współczesne, codzienne życie, tak samo jak tym, którzy medytują w cichych jaskiniach himalajskich szczytów.

Samo słowo „kriya” oznacza jedność pracy i oddania, aktywności i boskości. Ciągła świadomość mocy zamieszkującej w naszej duszy może przemienić wszystkie nasze działania – niezależnie od tego jak są przyziemne – w uwielbienie, a całe nasze życie może stać się boskie. Spokój, pokój, radość, miłość i współczucie to owoce praktyki - owoce dostępne dla wszystkich, którzy chcą praktykować ze szczerością i pokorą.

Oparta na nauce oddechu, Kriya Yoga znacznie wzmacnia wszelkie praktyki duchowe. Technika podkreśla związek między oddechem a umysłem. Oddech wpływa na umysł i odwrotnie. Ta wzajemna relacja ujawnia sekret kontrolowania umysłu: „Kontrola oddechu to samokontrola. Mistrzostwo oddechu to samoopanowanie”. Kiedy oddech jest opanowany, można zobaczyć twarz boskości.

Szczery poszukiwacz duchowy, który podąża ścieżką Kriya Yogi z miłością, oddaniem i pragnieniem duchowego rozwoju, może osiągnąć samorealizację lub oświecenie w tym życiu. Ta potężna joga jest manifestacją wielu jog opisanych w Bhagavad Gicie, ale przede wszystkim wywodzi się z:

Karma Joga

Brak przywiązania do owoców działań w świecie, a co ważniejsze, do wewnętrznej aktywności umysłu.
Jnana Joga

Zdyscyplinowany intelekt zdobywa wiedzę duchową, a ta mądrość stwarza wolność poprzez zdystansowania się od owoców działania.

Bhakti Jogi

Bezwarunkową miłość budzi wdzięczność i radość płynąca z otwartości na całe stworzenie, która jest kosmiczną świadomością.

Bezpośredni przekaz od nauczyciela do ucznia

Ta tradycyjna technika duchowa była praktykowana przez świętych, widzących i mędrców od niepamiętnych czasów. Riszi (widzący) z Upaniszad, Shri Krishna w Bhagavad Gicie, Maharishi Patanjali w swojej Joga Sutrze i wielu innych mistrzów jogi praktykowało i nauczało tej naukowej metody przez wieki. Kriya Yoga jest potężnym narzędziem, z którego mogą korzystać poszukujący wszystkich religii w celu przyspieszenia rozwoju duchowego.

Od pokoleń nauki Kryi są przekazywane z miłością od nauczyciela do ucznia, rok po roku, stulecie po stuleciu. W 1861 roku wielki himalajski jogin Mahavatar Babaji przywrócił starożytną praktykę Kriya Yogi dla współczesnych; z ukrytych himalajskich jaskiń do naszych współczesnych miast, ulic i wiosek poprzez swojego ucznia Lahiri Mahasayę.

Wciąż przekazywana bezpośrednio od nauczyciela do ucznia, Kriya Yoga dzięki współczuciu naszej linii mistrzów i joginów jest teraz dostępna dla poszukiwaczy na całym świecie. Techniki Kriya Yogi przekazywane są jedynie ustnie przez upoważnionego nauczyciela bezpośrednio uczniom.

Idealny początek.

Nie ma lepszego sposobu aby zrozumieć Kriya Yogę niż poznać ją z bezpośredniego przekazu oświeconego mistrza. Na zamieszczonym poniżej filmie Paramahamsa Prajnanananda tłumaczy naukową esencję Kriya Yogi.
Paramahamsa Prajnanananda

Jak zacząć

W aszramach i ośrodkach Kriya Yogi na całym świecie prowadzone medytacje są otwarte dla osób inicjowanych przez autoryzowanych nauczycieli. Regularnie oferowane są programy wprowadzające i inicjacje.

Cieszymy się, że możemy Ci pomóc w każdy możliwy sposób w twojej praktyce Kriya. Aby dowiedzieć się więcej o Kriya Yodze, zapoznaj się z wykazem najbliższych aszramów lub ośrodków i zadzwoń bezpośrednio do osoby kontaktowej.

Aszramy & Centra