Kriya Yoga


Nauka o oddechu i ścieżka do wolności

Kriya Yoga to prosta, ale niezwykle potężna technika medytacyjna - szybka ścieżka do osiągnięcia wyższych stanów świadomości i zmiany swojego życia poprzez rozwój umysłu, ciała, intelektu i świadomości duszy.

Kriya Yoga jest niesekciarska, nie wymaga bolesnych wyrzeczeń i jest odpowiednia zarówno dla świeckich praktyków zaangażowanych we współczesne, codzienne życie, jak i dla tych, którzy medytują w cichych jaskiniach himalajskich szczytów.

Samo słowo "kriya" oznacza jedność pracy i kultu aktywności i boskości. Ciągła świadomość mocy zamieszkującej nas duszy może przekształcić wszystkie nasze działania - bez względu na to, jak przyziemne - w uwielbienie, a całe nasze życie może stać się boskie. Spokój, pokój, radość, miłość i współczucie są owocami praktyki - owocami, które są dostępne dla wszystkich, którzy chcą praktykować ze szczerością i pokorą.

Opierając się na nauce o oddechu, Kriya Yoga znacznie wzmacnia wszelką praktykę duchową. Technika ta kładzie nacisk na związek między oddechem a umysłem. Oddech wpływa na umysł i odwrotnie. Ta wzajemna relacja ujawnia sekret kontroli umysłu: "Kontrola oddechu jest samokontrolą. Mistrzowskie opanowanie oddechu to mistrzostwo panowania nad sobą". Kiedy oddech jest opanowany, można zobaczyć boskie oblicze.

Szczery poszukiwacz duchowy, który podąża ścieżką Kriya Yoga z miłością i oddaniem oraz pragnieniem rozwoje duchowego, może osiągnąć urzeczywistnienie - jeszcze w tym życiu. Ta potężna joga jest manifestacją wielu ścieżek jogi opisanych w Bhagawad Gicie, ale głównie wywodzi się z:
Karma Joga

Brak przywiązania do owoców działań w świecie, a co ważniejsze, do wewnętrznej aktywności umysłu.
Jnana Joga

Zdyscyplinowany intelekt zdobywa wiedzę duchową, a ta mądrość stwarza wolność poprzez zdystansowania się od owoców działania.

Bhakti Jogi

Bezwarunkową miłość budzi wdzięczność i radość płynąca z otwartości na całe stworzenie, która jest kosmiczną świadomością.

Bezpośredni przekaz od nauczyciela do ucznia

Ta tradycyjna technika duchowa była praktykowana przez świętych, widzących i mędrców od niepamiętnych czasów. Riszi (widzący) z Upaniszad, Shri Krishna w Bhagavad Gicie, Maharishi Patanjali w swojej Joga Sutrze i wielu innych mistrzów jogi praktykowało i nauczało tej naukowej metody przez wieki. Kriya Yoga jest potężnym narzędziem, z którego mogą korzystać poszukujący wszystkich religii w celu przyspieszenia rozwoju duchowego.

Od pokoleń nauki Kryi są przekazywane z miłością od nauczyciela do ucznia, rok po roku, stulecie po stuleciu. W 1861 roku wielki himalajski jogin Mahavatar Babaji przywrócił starożytną praktykę Kriya Yogi dla współczesnych; z ukrytych himalajskich jaskiń do naszych współczesnych miast, ulic i wiosek poprzez swojego ucznia Lahiri Mahasayę.

Wciąż przekazywana bezpośrednio od nauczyciela do ucznia, Kriya Yoga dzięki współczuciu naszej linii mistrzów i joginów jest teraz dostępna dla poszukiwaczy na całym świecie. Techniki Kriya Yogi przekazywane są jedynie ustnie przez upoważnionego nauczyciela bezpośrednio uczniom.

Idealny początek.

Nie ma lepszego sposobu aby zrozumieć Kriya Yogę niż poznać ją z bezpośredniego przekazu oświeconego mistrza. Na zamieszczonym poniżej filmie Paramahamsa Prajnanananda tłumaczy naukową esencję Kriya Yogi.
Paramahamsa Prajnanananda

Jak zacząć


W aszramach i ośrodkach Kriya Yogi na całym świecie, medytacje są otwarte dla wszystkich osób już inicjowanych przez autoryzowanych nauczycieli tej linii. Regularnie organizowane są również programy wprowadzające i inicjacje.

Jesteśmy szczęśliwi z możliwości pomocy w Twojej praktyce Kriya Yogi. Po więcej informacji na temat Kriya Yogi zwróć się do aszramu lub do najbliższego centrum czy grupy medytacyjnej i skontaktuj się bezpośrednio ze wskazaną osobą. Aszramy & Centra