Paramahamsa Prajnanananda

Jaśniejący promienną mądrością, zawsze radosny i cieszący się bezinteresownym poświęceniem cichemu i odosobnionemu życiu mnicha, Paramahamsa Prajnanananda nieprzerwanie podrózuje dookoła świata by propagować nauki Krija Jogi wśród wszystkich, którzy poszukują wyzwolenia. Napisał i przetłumaczył mnóstwo książek na tematy duchowe, umiejętnie interpretując wiecznie aktualne filozofie w świetle nowoczesnej nauki i technologii. Stosując prosty, zwięzły, szczery styl, demonstruje rozległą wiedzę duchową, dogłębną mądrość i piękny dobór słów. Zdolny do skupienia się na wielu zadaniach jednocześnie, zachowując przy tym doskonałą precyzję i mistrzostwo, Prajnananandadżi eksponuje pogodne, energiczne upojenie Bogiem.

Ten ceniony na całym świecie mistrz Krija Jogi jest uosobieniem bezgranicznej miłości, mądrości i działania, reprezentującym połączenie Swamiego Wiwekenandy, Śri Szankary i Śri Czaitanji. To kim Swami Wiwekenanda był dla Ramakriszny Paramahamsy, Ardżuna dla Śri Kriszny, Prajnananandadżi jest dla swego Gurudewy Paramahamsy Hariharanandy. Paramahamsa Prajnanananda dostojnie odznacza się swą unikalnością wśród świętych i mędrców Indii.