Działalność Charytatywna

Historia oraz realizowane projekty

Mając duchowy wzrost jako swój główny cel, Paramahamsa Hariharananda przeżył całe swe życie dla dobra ludzkości. Żył zgodnie z maksymą: ,,Nakarmić głodnych, nauczać uczniów, wspomagać chorych i nieść ulgę cierpiącym".

W ciągu swojego życia Paramahamsa Hariharananda służył wielu pojedynczym osobom, pomagał również całym grupom. Gdy przebywał w Karar Aszramie w Puri, otworzył charytatywną przychodnię homeopatyczną by leczyć uczniów i biednych ludzi. Przygarnął wiele biednych dzieci i sierot, zapewniając im schronienie i edukację w aszramie w Puri. Gdy dostrzegł biedę i rozpacz wielu ubogich i starych wdów, pomógł im założyć aszram wraz z zapleczem, które pozwalało na działalność chałupniczą. Zapewniło im to nie tylko zatrudnienie, ale również spokojną, bezpieczną i zdrową atmosferę, w której mogły prowadzić godne życie.

Celem organizacji Kriya Yoga International jest świadczenie dobroczynnych usług dla cierpiących i bezbronnych grup społecznych, wspieranie poczucia braterstwa wśród ludzi, bez względu na kastę, klasę społeczną, narodowość, religię czy też płeć, oraz propagowanie jedności w społeczeństwach i narodach. Dobroczynność pomaga nam wyjść ponad dzielące nas różnice i wejść na ścieżkę człowieczeństwa pełnego pokory, która prowadzi do boskiego królestwa.

[tłum. MW]