Międzynarodowe Stowarzyszenia Krija Jogi

Nasz cel: duchowy rozwój oraz służenie ludzkości

Naszym celem jest tworzenie duchowego środowiska pełnego miłości, współczucia, współpracy oraz służby, które ma służyć osobom szczerze poszukującym duchowości jak i w szerszym kontekście całemu stworzeniu. Jesteśmy zaangażowani w służenie ludzkości poprzez działalność na polu duchowym, poprzez pomoc charytatywną, zdrowotną i edukacyjną. Promujemy zintegrowany rozwój- duchowy, fizyczny, psychologiczny, emocjonalny i intelektualny- poprzez jogę, medytację, modlitwę, naukę i służbę.

Nasz zasięg: organizacja bez granic

Międzynarodowe Stowarzyszenia Krija Jogi składają się z trzech macierzystych Ośrodków Krija Jogi w Stanach Zjednoczonych, Europie, Indiach oraz ich filii i grup w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Indiach, Australii i Nowej Zelandii. W poszczególnych krajach wszystkie trzy Ośrodki Macierzyste posiadają status organizacji charytatywnych nieprzynoszących dochodu (organizacje non-profit). Zostały one ufundowane przez Paramahamsę Hariharanandę dla celów duchowych, edukacyjnych i charytatywnych.

Centrum naszego zainteresowania: wspieranie osób poszukujących duchowości

Rozpowszechniamy nauki Krija Jogi w takiej postaci, w jakiej przekazywali je mistrzowie. Tworzą oni nieprzerwaną linię mistrzów Krija Jogi, którą rozpoczyna Mahawatar Babadżi Maharadż a kończy Paramahamsa Hariharananda oraz jego duchowy następca Paramahamsa Prajnanananda. Naszym celem jest pomoc w duchowych poszukiwaniach poprzez nauczanie techniki Krija Jogi i wspieranie duchowego rozwoju. Programy Krija Jogi oferujące inicjacje oraz odosobnienia są dostępne na całym świecie, główna część nauk ukazuje się również drukiem jak i poprzez inne media. Tworzymy środowisko, które wspomaga duchowy rozwój, medytację i zastosowanie Krija Jogi w codziennym życiu. Ci, którzy z zapałem poszukują mogą nauczyć się uduchowionych nauk Krija Jogi, na ścieżce Samourzeczywistnienia i Świadomości Boga, bez względu na rasę, narodowość, płeć czy wyznawaną religię.

Nasza metoda: Krija Joga

Krija Joga jest techniką medytacji, która pomaga poszukującym duchowości osiągnąć Samourzeczywistnienie, które oznacza bycie w ciągłej komunii z Bogiem. Dzięki tej technice uczeń może postrzegać wewnętrzną obecność Boga jak również odczuwać tę obecność w całym stworzeniu. Stan ten wymaga regularnej i szczerej medytacji Krija Jogi oraz życia życiem miłości i posługi.

Logo: „Jest to ścieżka prowadzona przez urzeczywistnionych."

Misja: Medytuj i bądź urzeczywistniony.