Inicjacja w Krija Jogę

Nieprzerwana linia bezpośredniego przekazu

Każdy, kto chce praktykować, musi otrzymać inicjację do autentycznej Krija Jogi bezpośrednio od Paramahamsy Prajnananandy lub od jednego z uprawnionych przez niego jogaczarjów. Nie istnieją żadne kursy ani lekcje korespondencyjne udostępniane przez organizację Kriya Yoga International, w tej linii nauczania.

Przygotowanie pola

Osoby, które chciałyby otrzymać inicjację, zachęca się do tego aby "przygotowały swoje pole" poprzez zapoznanie się z naukami Paramahamsy Hariharanandy i Paramahamsy Prajnananandy. Dobrym początkiem może być subskrypcja internetowego magazynu Soul Culture (bezpłatnie na www.kriya.org w języku angielskim) lub przeczytanie jednej z książek autorstwa Paramahamsy Hariharanandy, Paramahamsy Prajnananandy lub książki Autobiografia Jogina Paramahamsy Joganandy.

Uczestnictwo w seminarium Krija Jogi

Jagaczarjowie regularnie podróżują po Stanach Zjednoczonych, Europie i Indiach by dawać wykłady, inicjować nowe osoby, prowadzić zajęcia medytacji grupowych i udzielać porad duchowych. Proszę sprawdź nasz kalendarz wydarzeń i poszukaj miejsca i terminu Tobie dogodnego lub skontaktuj się ze swoim regionalnym ośrodkiem lub aszramem z prośbą o udzielenie informacji o terminach i miejscach naszych seminariów.

Seminarium Krija Jogi składa się z wykładu wstępnego (zwykle w piątek wieczorem, około 90 minut), a następnie z inicjacji do autentycznej Krija Jogi przez upoważnionego do tego jogaczarję i minimum trzech medytacji grupowych prowadzonych przez jogaczarję. Potem już, każdy regularnie praktykuje samodzielnie i uczestniczy w medytacjach grupowych w swojej miejscowości, w zależności od ich dostępności (zazwyczaj są to medytacje organizowane raz w tygodniu).

Dodatkowo, jeśli jakiś jogaczarja mieszka w Twoim regionie i może być dostępny na zasadzie umówienia się, może on/ona służyć Ci pomocą w różnych kwestiach dotyczących Krija Jogi.

Uświęcony Proces Inicjacji: Tradycyjna Ceremonia Oczyszczenia i Błogosławieństwa

Starożytna tradycja przekazu królewskiej nauki medytacji Krija Jogi zaczyna się od oczyszczenia. Uczniowie uczestniczą w tej świętej ceremonii by oczyścić kręgosłup i całe ciało. Każdy poszukujący jest inicjowany indywidualnie poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem tej linii. Nauczyciel bezpośrednio pomaga postrzegać nowoinicjowanemu trzy boskie aspekty: dźwięk, światło i wibracje. Poprzez ten proces, poszukujący uczy się dostrzegać wewnętrzne światło duszy, słyszeć boski dźwięk i odczuwać boskie wibracje/drgania/pulsacje w całym ciele. Podczas tej ceremonii nauczyciel intonuje święte mantry z odpowiednim ich wyjaśnieniem w języku, w którym prowadzona jest inicjacja.

Na początku ceremonii nauczane są podstawowe techniki wyciszenia umysłu, przygotowujące ucznia do przyjęcia boskich energii. Inicjacja w Święty Strumień Boskiej Świadomości uzyskiwana jest przez pokonanie wewnętrznej paplaniny umysłu. Gdy procesy myślowe zostaną wyciszone, wówczas staje się możliwe zanurzenie się w Boskość w formie dźwięku, wibracji i światła.

Ceremonia inicjacji składa się z następujących etapów:

  • Oczyszczenie ciała, kręgosłupa i narządów zmysłów
  • Postrzeganie trzech boskich aspektów
  • Błogosławieństwo z kwiatem
  • Ofiarowanie oddechu ogniowi
  • Przyrzeczenie
  • Ofiara dla Boga i mistrzów
  • Pokropienie świętą wodą w intencji pokoju

Uczestnictwo w ceremonii inicjacji obejmuje:

  • Wszystkie oczyszczenia podczas ceremonii
  • Naukę technik pierwszego poziomu Krija Jogi

Pierwszy etap ceremonii oczyszcza ciało ucznia. Kolejne oczyszczanie odbywa się podczas ceremonii ofiarowania oddechu ogniowi. Ta ceremonia jest zewnętrznie tylko symbolem, lecz powoduje oczyszczanie na głębszych, subtelnych poziomach. Głębokość oczyszczania jest zależna od pragnienia i wrażliwości ucznia. Pod koniec tej ceremonii, nauczane są techniki pierwszego poziomu, tak aby każda nowa osoba mogła samodzielnie medytować i kontynuować proces oczyszczania. Przedstawianych jest kilka technik Krija Jogi. Cała ta ceremonia, włącznie z postrzeganiem trzech boskich aspektów, prowadzona jest przez uprawnionego nauczyciela lub mnicha.

Ofiarowanie: Uczeń ofiaruje trzy symboliczne dary instruktorowi, jako ofiary dla Boga i mistrzów. Tymi trzema darami są: pięć owoców, które reprezentują owoce wszelkich działań w ciągu życia; pięć kwiatów, które reprezentują pięć organów zmysłów; i datek finansowy. Te trzy dary reprezentują odpowiednio: ciało przyczynowe, astralne i fizyczne.

Logistyka: Przed inicjacją i naukami uczeń wypełnia specjalny formularz dla nowoinicjowanych. Prosi się również o nieujawnianie technik innym osobom w celu utrzymania ich czystości.

Dalsza praktyka: Nowoinicjowanych zachęca się do uczestniczenia przynajmniej w trzech prowadzonych sesjach medytacyjnych z instruktorem. Cotygodniowe prowadzone medytacje grupowe organizowane są w ośrodkach na całym świecie.