Hand in Hand

Hand in Hand jest organizacją charytatywną, założoną w 2000 roku w Wiedniu przez grupę osób nastawionych na propagowanie rozwoju duchowego. Organizacja ta miała zapewnić pomoc humanitarną dla stanu Orissa po zniszczeniach spowodowanych przez potężny cyklon w roku 1999, suszę i głód w roku 2000 oraz rozległą powódź w roku 2001. Od tamtej pory zakres zainteresowań humanitarnych został rozszerzony i obejmuje on edukację szkolną, profesjonalne nauczanie, pomoc socjalną oraz opiekę zdrowotną w najbiedniejszych regionach Indii. W ramach prowadzonej działalności realizowane są również badania medyczne, programy zdrowotne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin wraz z zapewnieniem opieki dla osób starych, chorych i kalekich.

Aktywną rolą organizacji jest wspieranie celów charytatywnych, co doprowadziło do powstania w 2001 roku siostrzanej organizacji w Stanach Zjednoczonych, Hand in Hand USA.Hand in Hand  (Europa i USA) wspomagają realizowane projekty dzięki hojnym darowiznom oraz dzięki wsparciu sponsorów. Jednym z takich projektów jest inicjatywa Hariharananda Balashram ,,Zasponsoruj dziecko" ("Sponsor a child").

Fundatorzy Hand in Hand pochodzą z różnych warstw społecznych, lecz łączy ich ta sama miłość i radość, którą znajdują w medytacji. Różnią się rasą, narodowością, przekonaniami religijnymi, wykonywanymi zawodami, statusem ekonomicznym i wiekiem, ale jednoczy ich pragnienie bezinteresownej pomocy tym, którzy mieli mniej szczęścia.

Celem Hand in Hand jest zapewnienie wsparcia finansowego dla innych organizacji charytatywnych, które prowadzą projekty pomocy humanitarnej ukierunkowane na edukację, trening zawodowy, pomoc socjalną oraz opiekę zdrowotną. Pierwszym przedsięwzięciem organizacji Hand in Hand była odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie na pomoc humanitarną w stanie Orissa, w Indiach. Zapotrzebowanie to spowodowane było uderzeniem potężnego cyklonu w 1999 roku, suszę i głód w roku 2000 oraz katastrofalne powodzie w roku 2001. Hand in Hand wspiera pomoc humanitarną realizowaną przez organizację Prajnana Mission,  która jako pierwsza niosła pomoc w usuwaniu skutków katastrof żywiołowych w Indiach.

Ciągłe wysiłki wielu oddanych wolontariuszy organizacji takich jak Prajnana Mission, połączone z Twoim hojnym wsparciem, umożliwiają nam bezinteresowną pomoc ubogim i upośledzonym, ręka w rękę.

[tłum. MW]