Reagowanie na Naturalne Katastrofy Organizacje Krija na całym świecie są gotowe i zdolne zapewnić pomoc i ratownicze zaopatrzenie w czasie naturalnych katastrof lub w innych awaryjnych sytuacjach. Misja Pradżnana niesie pomoc ofiarom katastrof w Indiach i okolicznych obszarach w ramach swoich najwyższych kompetencji. Organizacje na Zachodzie zapewniają wsparcie, gdy tylko jest to możliwe. Cyklony W trakcie cyklonu w 1999 roku w stanie Orissa aszramy w Dżagatpur i Balighai zapewniły opiekę medyczną i leki dla prawie 10 tys. ludzi, jak również ratownicze zaopatrzenie, jedzenie i schronienie dla wielu bezdomnych. Wsparcie finansowe i podstawowe materiały otrzymano od organizacji Krija na całym świecie. Powodzie Aby ulżyć w cierpieniu ludzi i zapewnić schronienie tym, którzy stracili domy w trakcie super cyklonu w 1999 roku, suszy i klęski głodu w 2000 roku i poważnej powodzi w 2001 roku, Misja Pradżnana zbudowała dwadzieścia trwałych domów w wybranych obszarach regionu Kendrapara, Orisa. W wioskach Manikpatna i Tanupar powódź spowodowała poważne zniszczenia. Dotarcie samochodem do tych odległych wiosek było prawie niemożliwe, dlatego materiały budowlane musiały być przyniesione tradycyjną metodą, w koszach niesionych na głowie. Dwanaście solidnych, żelbetonowych cementowych domów zostało zbudowanych w Manikpatna, aby zakwaterować dwanaście rodzin oraz osiem domów postawiono w Tanupur dla ośmiu rodzin, przy całkowitym koszcie 26 667 amerykańskich dolarów [Rs 12, 000, 00/-]. W odpowiedzi na niszczycielskie powodzie w 2001 i 2003 Misja Pradżnana wyciągnęła swoją rękę poprzez natychmiastowe dostarczenie pomocnych podczas powodzi materiałów do najbardziej dotkniętych obszarów Puri i regionu Kendrapara w Orisie. Wolontariusze Misji Pradżnana, wraz z pełnym serca wsparciem miejscowej ludności, byli w stanie wdrożyć akcję pomocy w nisko położonych obszarach dotkniętych powodzią. W pierwszej kolejności zostały zidentyfikowane drastycznie zniszczone wioski. Następnie przy współpracy z przedstawicielami lokalnych samorządów i doświadczonych lokalnych przywódców Misja Pradżnana była w stanie służyć głodnym i bezradnym ludziom. W 2003 i 2004 sto koców zostało rozdystrybuowanych wśród biednych ludzi miejscowości Orija Basti, wioski rybackiej w pobliżu miasta Puri, w cenie odpowiednio 444 i 555 amerykańskich dolarów. W czasie powodzi we wrześniu 2003 w regionie Kendrapara Misja Pradżnana rozpoczęła akcję pomocy w przypadku powodzi i dystrybuowała jedzenie oraz leki dla ofiar tej klęski w wielu wioskach i miejscowościach. 5 września specjalny dziesięcioosobowy zespół pod przewodnictwem Swamiego Arupanandy Giri wraz z lokalnymi wolontariuszami skierował się łodzią w stronę odizolowanych wiosek. Operacja zajęła 4 pełne dni od wczesnego ranka aż do zachodu. Zespół rozdysponował 99 worków spłaszczonego ryżu (50 kg na worek), 34 paczki melasy i 19 kartonów herbatników mieszkańcom 16 różnych wiosek. Pod koniec czwartego dnia inne organizacje pomocy pracowały w tym obszarze, ale nadal brakowało paszy dla krów i leków. W odpowiedzi ustanowiono centra pomocy w celu dostarczenia ogólnych leków na kaszel i przeziębienia, czerwonkę i inne leki zapobiegawcze. Koszt tej bardzo udanej operacji wyniósł 6 667 amerykańskich dolarów [Rs 3,000.00/-]. We wrześniu 2008 nieustanne deszcze spowodowały, że wezbrane wody potężnej rzeki Mahandi i jej dopływy wylały się z jej brzegów. Rozległe obszary Orissy zostały pochłonięte powodując śmierć co najmniej 29 istnień ludzkich i dotykając około czterech miliona ludzi w 18 z 30 regionów stanu. Spośród nich ponad 500 tys. zostało wysiedlonych z ich wiosek. Misja Pradżnana organizuje wsparcie i pozyskuje fundusze na pomoc dla ofiar. Huragany Na zachodzie została zorganizowana pomoc w odpowiedzi na huragan w 2004 na Florydzie, USA. Wiele potrzebnych zapasów, jedzenia, wody i pomoc finansowa zostały przekazane ludziom, którzy zostali bardzo dotknięci. Trzęsienia ziemi i tsunami W 2004 potężne trzęsienie ziemi w Indiach i innych krajach azjatyckich, po którym nastąpiło tsunami na Oceanie Indyjskim, zdewastowało wiele obszarów przybrzeżnych w Indiach. W odpowiedzi na tą katastrofalną klęskę żywiołową Misja Pradżnana ofiarowała równowartość 5 tys. amerykańskich dolarów [2.25 lakhs] w rupiach funduszowi pomocowemu Głównego Ministra Orisy w dniu 30 grudnia 2004. Przekazała również 1 644 amerykańskich dolarów [74 tys. rupi] Towarzystwu Sług Ludzi, Oddział Orisa, Cuttack, dnia 27 marca 2005. [Tłum. ArB]